fbpx
godz. 12:50 - 13:15 (25 min.)
Hotel Intercontinental, Warszawa

Wręczenie Złotych Odznak PFRN oraz nagród i wyróżnień.

ZŁOTA ODZNAKA
Otrzymuje ją osoba, która swoją pracą społeczną, osobistą godną naśladowania postawą oraz działalnością w lokalnym stowarzyszeniu oraz PFRN i dla dobra całego środowiska rynku nieruchomości stanowi wzorzec postępowania dla innych a wcześniej została co najmniej raz uhonorowana wyróżnieniem.

Nagrodzeni w roku 2018

 
WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie otrzymuje osoba, która swoją pracą społeczną, osobistą godną naśladowania postawą oraz działalnością w lokalnym stowarzyszeniu oraz PFRN i dla dobra całego środowiska rynku nieruchomości stanowi wzorzec postępowania dla innych.

Nagrodzeni w roku 2018

 
KONKURS im. Jerzego Kląskały
Nagroda ustanowiona przez PFRN jest uhonorowaniem najlepszej pracy magisterskiej z zakresu rynku nieruchomości napisanej i obronionej w bieżącym roku.

Nagrodzeni w roku 2018

 • Nagroda główna:
  Krzysztof Kabaj, praca “Prawnokarne aspekty przestępstw w obrocie nieruchomościami”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kardasa, Uniwersytet Jagielloński.
 • Wyróżnienia:
  Piotr Jarecki, praca “Behawioralne aspekty wyceny nieruchomości”, napisana pod kierunkiem prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak, Uniwersytet Łódzki.
  Tomasz Stankiewicz, praca “Najem jako źródło przychodów z inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Siemińskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sponsorem Nagrody w Konkursie im. Jerzego Kląskały jest:      AMRON

DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA
Wyróżnienie trafia do stowarzyszeń szczególnie aktywnych, tworzących ciekawe programy dla swoich członków, organizujących konferencje, szkolenia czy sympozja skierowane także do zewnętrznych odbiorców.

Nagroda w roku 2018

 • Małopolskie Stowarzyszenie w Obrocie Nieruchomościami

 
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE i NAGRODY DODATKOWE
Przyznawane są osobom i instytucjom za ważne dla rynku nieruchomości oraz Federacji działania, które nie mieszczą się w innych kategoriach.

Nagroda w roku 2018

 • Dorota Połosa (za stworzenie programu edukacyjnego PFRN)

 
NAGRODA MEDIALNA OGÓLNOPOLSKA
Nagroda „medialna ogólnopolska” przyznawana jest osobom czy instytucjom, które w publikatorach o zasięgu ogólnopolskim w swych publikacjach kładą szczególny nacisk na opisywanie zjawisk rynku nieruchomości, wyjaśniając jego zawiłości i analizując istniejący stan faktyczny i prawny.

Nagroda w roku 2018

 • Pan Jacek Kulesza

Dziennikarz wrocławskiej redakcji Gazety Wyborczej. Dzięki Jego staraniom na łamach Gazety regularnie pojawiają się teksty publikowane przez DOSPON. W 2013 roku Polska Federacja Rynku Nieruchomości przyznała wrocławskiej redakcji Gazety Wyborczej, dodatek DOM, nagrodę Medialną Regionalną. Jacek Kulesza z pośrednikami w obrocie nieruchomościami współpracuje od początku istnienia DOSPON. Jest laureatem najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez DOSPON, czyli Złotego DOSPON-u. Jacek Kulesza jest także wydawcą ogólnopolskiego dodatku DOM Gazety Wyborczej. Dzięki jego pracy przedstawiciele różnych stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN regularnie występują w publikacjach Gazety w roli ekspertów z zakresu rynku nieruchomości.