fbpx

WSPON

Organizator 22. Kongresu PFRN

WWW.WSPON.ORG.PL

ul. Nowogrodzka 19 lok.3, 00-511 Warszawa

Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) zostało zawiązane w maju 1994 roku. W 1999 roku połączyło się ze Stołecznym Stowarzyszeniem Handlu Nieruchomościami SSHN, które dla obu organizacji pozostawiło nazwę WSPON.

Stowarzyszenie zrzesza osoby świadczące usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz prowadzące działalność naukowo – dydaktyczną związaną z rynkiem nieruchomości. Obecnie WSPON tworzy ponad trzystu członków zwyczajnych, członkowie honorowi oraz członkowie wspierający.

W 1995 roku wraz z innymi krajowymi stowarzyszeniami zawiązaliśmy Polską Federację Rynku Nieruchomości (PFRN), której celem jest reprezentowanie interesów stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości.

5 listopada 2001 roku podpisaliśmy porozumienie z Chicago Association of Realtors ®. Amerykańskie Stowarzyszenie wniosło do naszego stowarzyszenia kilkadziesiąt lat historii i doświadczeń oraz wiele sprawdzonych schematów działania. Kontakty te pomogły nam m.in. w stworzeniu nowoczesnego narzędzia współpracy – systemu MLS, a także w poznaniu technik sprzedażowych wspierających najbezpieczniejszą i najefektywniejszą formułę obsługi Klientów na zasadach wyłączności.

Zobacz nasze profile społecznościowe

Zostań partnerem 22. Kongresu PFRN!

KLIKNIJ I ZOBACZ NASZE PAKIETY SPONSORSKIE